O muzeum

O muzeum

 

Muzeum Ziemi Wałeckiej działa od 1982 r.
W naszych zasobach znajdują się zbiory dokumentujące:  pradzieje ziemi wałeckiej, początki osadnictwa, powstanie i rozwój miast, rozwój polityczny i kulturalny od XVI do XVIII wieku, archiwalia dotyczące starostwa wałeckiego z XVII i XVIII, dokumenty obrazujące  walkę o utrzymanie polskości po rozbiorach i germanizację od połowy XIX wieku do wybuchu II wojny światowej, budowę i przełamanie Wału Pomorskiego na Ziemi Wałeckiej oraz osadnictwo i odbudowę ze zniszczeń po wyzwoleniu, są też zbiory pamiątek po kombatantach II wojny światowej, a ponadto artystyczne meble i wyroby rzemiosła artystycznego.


Liczne wystawy czasowe wzbogacają ofertę muzeum, przykładami wystaw na które zapraszaliśmy mieszkańców ziemi wałeckiej i turystów są: „Współczesna litografia japońska”, „Japonia w starej fotografii”- „Spotkanie z kulturą  i sztuką Japonii”, „Skarby z autostrad”, „Świat ikon”, „Życiorysy niezwykłe …”.
Co roku w  styczniu odbywa się prezentacja prac miejscowych artystów plastyków – Salon Doroczny, który wpisał się już na stałe do wałeckiej tradycji jest doskonałą okazją do spotkań wałeckich twórców.


Muzeum prowadzi też badania archeologiczne, organizuje konferencje naukowe oraz  liczne imprezy towarzyszące wystawom – pokazy walk, festyny, prelekcje.
Muzeum zajmuje się również  działalnością wydawniczą – ostatnio wydane zostały tomy monografii „Zarys historii Wałcza po 1945 roku”, reprint pocztówek pt. „Wałcz dawniej i dziś”, tomik poezji pani Małgorzaty Angel, płyta muzyczna „Moje Miasto” prezentującą utwory pana Marka Giłki.
W planach Muzeum Ziemi Wałeckiej jest poszerzenie oferty wystawienniczej o elementy związane z powojenną historią regionu, podkreślające jego wielokulturowość  i opowiadające o losach mieszkańców tego regionu w trudnych powojennych czasach.

AKTUALNOŚCI  ⇒  ⇒  ⇒

Wystawy         Wydarzenia

 

Muzeum Ziemi Wałeckiej zrealizowało zadanie „Cmentarz Wojenny w Wałczu – pamięć o ludziach i wydarzeniach w ramach Programu Wspieranie samorządowych instytucji kultury – opiekunów miejsc pamięci, finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem projektu było zebranie jak najpełniejszej dokumentacji (dokumenty oficjalne, relacje prasowe, wspomnienia świadków) dotyczące tworzenia cmentarza, osób tam pochowanych, okoliczności ich śmierci, informacji dotyczących walk o w regionie w 1945 roku, stworzenie kompendium wiedzy na te tematy i udostępnienie na portalu internetowym, aby osoby zainteresowane tematem – naukowcy, dziennikarze, młodzież szkolna a przede wszystkim rodziny osób na tym cmentarzu pochowanych mogły poznać historię ich działań, okoliczności śmierci i pochówku. Konieczne jest przeprowadzenie takich działań jak najszybciej, gdyż czas zaciera ślady, ginie pamięć o tamtych czasach, odchodzą ludzie, którzy byli świadkami ówczesnych wydarzeń.

cm

Każdy może mieć swój udział w projekcie: Wystarczy porozmawiać z rodziną, znajomymi: może pamiętają działania związane z tworzeniem Cmentarza Wojennego, może znają kogoś, kto przy tym pracował. Może słyszeli wspomnienia ludzi, którzy byli świadkami działań wojennych i powojennych. Może znają historię kogoś, kto jest pochowany na tym cmentarzu?

Czekamy na takie wspomnienia i informacje! e-Mail: cw-walcz@tlen.pl7120