Sieć muzealna - Muzeum Ziemi Wałeckiej

Sieć muzealna

Zapraszamy do muzealnej sieci – tworzymy ją dzięki Muzeo. Jest to system zarządzania muzeum i jego zbiorami. Dzięki niemu możliwa jest szybka kwerenda i wspólne wirtualne wystawy i wiele innych intermuzealnych działań.

Strona 1 z 11