Wszystkie barwy lipca
5kits

Wszystkie barwy lipca

… czyli koncert piosenki żołnierskiej i patriotycznej na Skansenie GWC!