Wałcz, Werne, Bad Essen

Wałcz, Werne, Bad Essen

Jubileuszowo i międzynarodowo w muzeum: odnowienie aktów współpracy patnerskiej miasta Wałcz z Werne i z Bad Essen

http://www.walcz.pl/-/dwa-jubileusze