Mniejszość ukraińska …

Mniejszość ukraińska …

Zapraszamy do Muzeum Ziemi Wałeckiej na konferencję „Mniejszość ukraińska w powiecie wałeckim 1947 – 2017. Obcy wśród swoich czy współobywatele?” oraz wernisaż wystawy „Mniejszość ukraińska w powiecie wałeckim 1947 – 2017”. Konferencja rozpocznie się o godzinie 12.00, 19 października 2017 r.

23379943_1946674148932179_1834303561817824914_n

Program:

dr Arkadiusz Trochanowski, Wałcz – Rola parafii greckokatolickiej w kształtowaniu świadomości religijnej i narodowej mniejszości ukraińskiej

prof. dr hab. Janusz Mieczkowski, Uniwersytet Szczeciński – Perspektywy rozwoju mniejszości ukraińskiej

dr Dorota Kowalewska, Uniwersytet Szczeciński: Organizacje ukraińskie w województwie zachodniopomorskim

dr Arkadiusz Słabig, Akademia Pomorska w Słupsku – Mniejszość pod specjalnym nadzorem

mgr Zbigniew Kowalski, Piła – Znaczące wydarzenia w środowisku ukraińskim Wałcza. Rzecz o wystawie w 1985 roku

red. Tomasz Chruścicki, Pojezierze Wałeckie – Obcy wśród swoich, czy współobywatele?