Zapytania ofertowe, przetargi
buy hypertropin

Zapytania ofertowe, przetargi

Wałcz, 06.12.2018 r.

Nr sprawy: 271.1.ZP.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJACEJ 30 000 EURO NETTO

Rodzaj zamówienia: usługi

  1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Muzeum Ziemi Wałeckiej

Adres: ul. Pocztowa 14, 78-600 Wałcz

tel: 67 258 25 91

e-mail: mzwwalcz@tlen.pl

www.muzeumwalcz.pl

Regon: 570259417     NIP: 765117114

 

  1. Nazwa przedmiotu zamówienia: Ochrona obiektu Skansen Grupa Warowna Cegielnia Wałcz.

2.1.Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony obiektu  Skansen Grupa Warowna Cegielnia, które jest określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 79.70.00.00-0 – usługi detektywistyczne i ochroniarskie.

czytaj dalej->

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami: http://tablica.siteor.pl/