Zapytania ofertowe, przetargi

Zapytania ofertowe, przetargi

Wałcz, 06.12.2018 r.

Zapytanie ofertowe/nieaktualne

Nr sprawy: 271.1.ZP.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJACEJ 30 000 EURO NETTO

Rodzaj zamówienia: usługi

  1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Muzeum Ziemi Wałeckiej, Adres: ul. Pocztowa 14, 78-600 Wałcz, tel: 67 258 25 91, e-mail: mzwwalcz@tlen.pl, www.muzeumwalcz.pl

Regon: 570259417     NIP: 765117114

  1. Nazwa przedmiotu zamówienia: Ochrona obiektu Skansen Grupa Warowna Cegielnia Wałcz.

czytaj dalej->

Zapytanie ofertowe/nieaktualne

Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie i wdrożenie repozytorium multimediów umożliwiającego zarządzanie wykonanymi kopiami cyfrowymi,  aplikacji internetowych oraz nakładki niemieckojęzycznej” w ramach projektu pn.  Projekt INT 81. „Polsko – Niemieckie Forum Historyczne. Innowacyjna sieć muzealna Göhren – Karlino – Wałcz: silni dynamiczną współpracą w realu i wirtualu”.
Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg VA.

Informacja o ogłoszeniu plik 1 ; Informacja o ogłoszeniu plik 2 ; Informacja o ogłoszeniu plik 3 ; Informacja o ogłoszeniu plik 4 ; Informacja o ogłoszeniu plik 5 ; Informacja o ogłoszeniu plik 6 Opis przedmiotu zamówienia plik 1 ; Opis przedmiotu zamówienia plik 2  ; Opis przedmiotu zamówienia plik 3 ; Opis przedmiotu zamówienia plik 4 

Wzór oferty plik 1 ; Wzór oferty plik 2 ; Wzór oferty plik 3

Wzór umowy plik 1 ; Wzór umowy plik 2 ; Wzór umowy plik 3 ; Wzór umowy plik 4

Umowa w swej ostatecznej formie może się różnić od wzoru ze względu na możliwość podpisania umów oddzielnych na poszczególne przedmioty zamówienia.

Zapytanie ofertowe/nieaktualne

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie i wdrożenie aplikacji Wirtualna Sala Gier” w ramach projektu pn.  Projekt INT 81. „Polsko – Niemieckie Forum Historyczne. Innowacyjna sieć muzealna Göhren – Karlino – Wałcz: silni dynamiczną współpracą w realu i wirtualu”.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg VA.

Zakres zamówienia: Wykonanie aplikacji Wirtualna Sala Gier zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Usługa wsparcia technicznego w zakresie dostarczonego oprogramowania oraz aktualizacji oprogramowania w okresie minimum 24 miesięcy od daty zakończenia wdrożenia. Usługa gwarancji w okresie minimum 24 miesięcy od daty zakończenia wdrożenia.

Zapytanie ofertowe  Opis przedmiotu zamówienia plik 1   Opis przedmiotu zamówienia plik 2   Formularz oferty plik 1 Formularz oferty plik 2

Zapytanie ofertowe/nieaktualne

Przedmiot zamówienia: „Dzierżawa serwera i usługi związane z utrzymaniem serwera” w ramach projektu pn.  Projekt INT 81. „Polsko – Niemieckie Forum Historyczne. Innowacyjna sieć muzealna Göhren – Karlino – Wałcz: silni dynamiczną współpracą w realu i wirtualu”.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg VA.

Zapytanie ofertowe  Opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie ofertowe/nieaktualne

Przedmiot zamówienia: Administrowanie repozytorium multimediów. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu Projekt INT 81. „Polsko – Niemieckie Forum Historyczne. Innowacyjna sieć muzealna Göhren – Karlino – Wałcz: silni dynamiczną współpracą w realu i wirtualu”.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg VA.

Zapytanie ofertowe Opis przedmiotu zamówienia  Formularz oferty plik 1  Formularz oferty plik 2

Zapytanie ofertowe/nieaktualne

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie portalu Transgraniczne Muzeum Wirtualne wraz z e-Biblioteką oraz strony WWW Polsko-Niemieckie Forum Historyczne ” w ramach projektu pn.  Projekt INT 81. „Polsko – Niemieckie Forum Historyczne. Innowacyjna sieć muzealna Göhren – Karlino – Wałcz: silni dynamiczną współpracą w realu i wirtualu”. Zgodnie z załącznikiem OPZ.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg VA.

Zapytanie ofertowe plik 1  Zapytanie ofertowe plik 2  Opis przedmiotu zamówienia plik 1  Opis przedmiotu zamówienia plik 2 Opis przedmiotu zamówienia plik 3

Fomularz oferty plik 1  Formularz oferty plik 2

Zapytanie ofertowe/nieaktualne

Przedmiot zamówienia: „Administrowanie portalem Transgraniczne Muzeum Wirtualne oraz stroną WWW Polsko-Niemieckie Forum Historyczne” w ramach projektu pn.  Projekt INT 81. „Polsko – Niemieckie Forum Historyczne. Innowacyjna sieć muzealna Göhren – Karlino – Wałcz: silni dynamiczną współpracą w realu i wirtualu”.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg VA.
Zapytanie ofertowe 

Zapytanie ofertowe/nieaktualne

Przedmiot zamówienia: Usługi nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn.  Projekt INT 81. „Polsko – Niemieckie Forum Historyczne. Innowacyjna sieć muzealna Göhren – Karlino – Wałcz: silni dynamiczną współpracą w realu i wirtualu”.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg VA.
Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe/nieaktualne

Przedmiot zamówienia:

„Wykonanie usługi digitalizacji 2D i 3D muzealiów ze zbiorów Muzeum Ziemi Wałeckiej”  w ramach projektu pn.  Projekt INT 81. „Polsko – Niemieckie Forum Historyczne. Innowacyjna sieć muzealna Göhren – Karlino – Wałcz: silni dynamiczną współpracą w realu i wirtualu”.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg VA.

Zapytanie ofertowe  Opis Przedmiotu Zamówienia

Zapytanie ofertowe/nieaktualne

Przedmiotem zamówienia jest:„Wykonanie 3. serii panoram sferycznych tworzących wirtualne spacery po Muzeum Ziemi Wałeckiej” w ramach projektu pn.  Projekt INT 81. „Polsko – Niemieckie Forum Historyczne. Innowacyjna sieć muzealna Göhren – Karlino – Wałcz: silni dynamiczną współpracą w realu i wirtualu”.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg VA.

Zapytanie ofertowe plik 1  Zapytanie ofertowe plik 2   Opis przedmiotu zamówienia 

Zapytanie ofertowe/nieaktualne

Przedmiotem zapytania jest obsługa prawna projektu INT 81 „Polsko – Niemieckie Forum Historyczne. Innowacyjna sieć muzealna Göhren – Karlino – Wałcz: silni dynamiczną współpracą w realu i wirtualu”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V A

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe/nieaktualne

Przedmiot zamówienia: Zakup oprogramowania do ewidencji zbiorów i zarządzania działaniami instytucji muzealnych z możliwością współpracy w ramach systemu  kilku muzeów z terenu Polski i Niemiec w ramach projektu pn.  Projekt INT 81. „Polsko – Niemieckie Forum Historyczne. Innowacyjna sieć muzealna Göhren – Karlino – Wałcz: silni dynamiczną współpracą w realu i wirtualu”.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg VA.

Zapytanie ofertowe plik 1  Zapytanie ofertowe plik 2  Zapytanie ofertowe plik 3

Zapytanie ofertowe/nieaktualne

Przedmiotem zapytania jest usługa polegająca na realizacji kompleksu zadań w ramach prac Zespołu Roboczego projektu INT 81 „Polsko – Niemieckie Forum Historyczne. Innowacyjna sieć muzealna Göhren – Karlino – Wałcz: silni dynamiczną współpracą w realu i wirtualu”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V A

zapytania ofertowe 1-3

Zapytanie ofertowe/ uwaga! korekta! / nieaktualne

Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie opracowania stanowisk archeologicznych Wałcz 1 i Rzeczyca 1

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg VA.

Zapytanie ofertowe plik 1  Zapytanie ofertowe plik 2  Zapytanie ofertowe korekta

Zapytanie ofertowe/ uwaga! korekta! / nieaktualne

Przedmiotem zamówienia są: Koordynacja terenowych prac archeologicznych (Rzeczyca stan.1 i Wałcz stan.1- grodziska wpisane do rejestru zabytków) wg programu badań zatwierdzonego przez WUOZ w Szczecinie, Pełna dokumentacja obszaru badań przed rozpoczęciem prac oraz inne prace zgodnie z wykazem w zapytaniu ofertowym:

Zapytanie ofertowe plik 1   Zapytanie ofertowe plik 2   Zapytanie ofertowe plik 3  Zapytanie ofertowe korekta

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg VA.

Zapytanie ofertowe/ uwaga! korekta! / nieaktualne

Przedmiotem zamówienia jest:Analiza satelitarna – Przygotowanie wraz z opisem opracowań stanowisk Wałcz stan.1 i Rzeczyca stan.1 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zapytaniu ofertowym . Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg VA.

Zapytanie ofertowe plik 1 Zapytanie ofertowe plik 2 Zapytanie ofertowe – korekta

Zapytanie ofertowe/ uwaga! korekta! / nieaktualne

Przedmiot zamówienia: Wykonanie badań magnetometrycznych na dwóch stanowiskach: Wałcz stan.1 i Rzeczyca stan.1.- wytyczenie siatki – badania magnetometryczne (6 gridów pomiarowych) – interpretacja i opracowanie wyników . Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg VA.

Szczególy zapytania ofertowego w załącznikach: Zapytanie ofertowe plik 1  Zapytanie ofertowe plik 2  Zapytanie ofertowe – korekta

Zapytanie ofertowe/ uwaga! korekta! / nieaktualne

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie profili georadarem z opracowaniem dla obiektu Wałcz stan.1 i Rzeczyca stan.1. Wykonanie modelów 3d badanych obszarów uzyskany na podstawie pomiaru skanerem laserowym, tachimetrem, odbiornikiem GPS lub z nalotu dronem w państwowym układzie współrzędnych (kwestia doboru do warunków terenowych). Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg VA.

Szczegóły zapytania w zaąłacznikach: Zapytanie ofertowe plik 1  Zapytanie ofertowe plik 2  Korekta zapytania ofertowego

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami: http://tablica.siteor.pl/