Nadzór archeologiczny
5kits

Nadzór archeologiczny

Muzeum Ziemi Wałeckiej świadczy usługi w zakresie prac interwencyjnych
i nadzoru archeologicznego w trakcie wszelkich robót ziemnych.

Informacje – tel. 67 258 25 91

img_8677